Liên kết
Thông báo từ PSI
Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã THP
22/05/2020 11:07:48 SA        -

Kính gửi: Quý khách hàng
PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã THP - Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2020
- Mã chứng khoán: THP
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 7.203.595 cổ phiếu .
- Giá phát hành: 10.000 đồng
- Tỷ lệ: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có).  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do Công ty phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên không có cổ phiếu lẻ.
    + Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
Số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH) trong đợt thực hiện quyền mua cổ phiếu nêu trên. Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu còn dôi dư theo phương án phát hành này dẫn đến tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho các đối tượng này không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định. Số cổ phiếu chào bán cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Điểm 3, Điều 9, Nghị định 58/2012/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 7, Điều 1, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 05/06/2020 đến ngày 24/06/2020.
    + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 05/06/2020 đến ngày 29/06/2020.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
    + Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
    + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua tại Phòng kế toán – Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước. Địa chỉ: KCN dịch vụ thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Khi đến đăng ký mua cổ phiếu, cổ đông phải xuất trình CMND, trường hợp đến làm thủ tục đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
    + Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
     Số tài khoản: 113002689976
    + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

Trân trọng kính báo./.

Tin mới hơn
29/05 Thông báo từ PSI về việc loai mã GKM ra khoi danh muc GDKQ
27/05 Công bố thông tin Bản cáo bạch của CTCP TMĐT Dầu khí Nam Sông Hậu
Tin cũ hơn
18/05 Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần ra công chúng của cổ đông lớn Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP tại Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
15/05 Thông báo nội dung tổ chức chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 PVcomBank
07/05 Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tháng 5/2020
07/05 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tỷ lệ giao dịch ký quỹ mã LGL
28/04 PSI thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của TCT đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa
14/04 Thông báo việc điều chỉnh một số biểu phí dịch vụ và thời gian áp dụng của Quỹ PVBF
13/04 Thông báo về việc thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 của PVcomBank
13/04 Thông báo từ PSI về việc thay đổi tỷ lệ giao dịch ký quỹ mã VPI, NDN
10/04 Danh mục chứng khoán Giao dịch ký quỹ tháng 4/2020
07/04 Thông báo từ PSI về việc loại ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ mã HVN, SII, CJC
Sự kiện
Thị trường hôm nay
Cập Nhật Lúc: 3:29 CH
VN-INDEX 1.285,45 +16,88 / +1,33%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 28,20 -0,20/-0,70% 9.976K
PVC 22,60 -0,40/-1,74% 1.792K
PVG 11,40 +0,50/+4,59% 382K
PSW 15,10 0,00/0,00% 64K
PSI 9,90 +0,10/+1,02% 63K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm