Hỗ trợ khách hàng
Yahoo Liên hệ qua Yahoo Messenger
Skype Liên hệ qua Skype
Liên kết
Sở GDCK TP.HCM
HOSE: Số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (16/05/2022)
HOSE - 13/05/2022 6:11:00 CH        -

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nội dung chi tiết xin xem tệp tin đính kèm) như sau:

Tệp đính kèm:  20220513_16052022 ho.pdf
Tin mới hơn
27/05 HOSE: Số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (30/05/2022)
27/05 MSVN: Quyết định của Chủ sở hữu về việc miễn nhiệm Thành viên HĐTV
27/05 HOSE: Thống kê giao dịch tự doanh (ngày 27/05/2022)
27/05 Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2022.2
27/05 Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2022.2
27/05 Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.STB.VND.M.CA.T.2022.2
27/05 Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2022.2
27/05 Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2022.2
27/05 Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2022.2
27/05 Bản cáo bạch chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.STB.VND.M.CA.T.2022.2
Tin cũ hơn
13/05 Điểm tin giao dịch 13.05.2022
13/05 SACOMBANK - SBS: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 3
13/05 SACOMBANK - SBS: Biên bản ghi nhận cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2022
13/05 ASAM: Dự thảo Điều lệ sửa đổi của công ty
13/05 ASAM: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
13/05 DVSC: Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
13/05 Giải trình về việc xác định thông tin Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.06
13/05 VICS: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc
12/05 HOSE: Số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (13/05/2022)
12/05 HOSE: Thông báo tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
Sự kiện
Thị trường hôm nay
Cập Nhật Lúc: 3:29 CH
VN-INDEX 1.285,45 +16,88 / +1,33%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 28,20 -0,20/-0,70% 9.976K
PVC 22,60 -0,40/-1,74% 1.792K
PVG 11,40 +0,50/+4,59% 382K
PSW 15,10 0,00/0,00% 64K
PSI 9,90 +0,10/+1,02% 63K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm