Hỗ trợ khách hàng
Yahoo Liên hệ qua Yahoo Messenger
Skype Liên hệ qua Skype
Liên kết
 
Tư vấn tài chính DN


Dịch vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp được xác định là nền tảng hoạt động của PSI. Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ tài chính doanh nghiệp cho các tổ chức trong và ngoài nước dựa trên kiến thức được đào tạo ở các nước phát triển cộng với kinh nghiệm làm việc tại thị trường tài chính Việt Nam.
Các dịch vụ tư vấn tài chính PSI cung cấp bao gồm:
1. Tư vấn chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp:
    Đây là dịch vụ tư vấn từ khâu xử lý tài chính, hỗ trợ tái cấu trúc vốn trước và sau khi chuyển đổi, định giá doanh nghiệp và định giá chứng khoán phát hành - bao gồm tư vấn cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, cổ phần hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và chuyển công ty TNHH thành công ty cổ phần.
2. Tư vấn đăng ký Công ty đại chúng:
    PSI hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký Công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của Pháp luật, nhằm minh bạch hóa hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường chứng khoán.
3. Tư vấn phát hành chứng khoán:
    Dịch vụ Tư vấn Phát hành của PSI cung cấp giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp huy động vốn phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, đảm bảo các mục tiêu về cơ cấu vốn, cơ cấu cổ đông tối ưu, đồng thời hỗ trợ tối đa khách hàng thực hiện các giải pháp nhằm đạt kết quả tốt nhất trên các phương diện về tài chính, thương hiệu, quan hệ đối tác.
4. Tư vấn niêm yết chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán trên các Sở Giao dịch Chứng khoán:
    Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn niêm yết, đăng ký giao dịch UPCOM, PSI cung cấp cho doanh nghiệp lộ trình thực hiện cụ thể để đạt được lợi ích tối đa của việc niêm yết, mang lại thương hiệu cho doanh nghiệp và lợi ích cho nhà đầu tư.
    Hiện nay, số lượng khách hàng lựa chọn PSI làm đơn vị tư vấn niêm yết đang ngày một tăng mạnh. Trong tương lai PSI sẽ tiếp tục phấn đấu để giữ vững vai trò là đơn vị tư vấn theo chủ trương sắp xếp và đổi mới của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và vị thế dẫn đầu thị trường trong mảng hoạt động tư vấn niêm yết.
5. Tư vấn quản trị doanh nghiệp khi Doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán:
    Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, các quy chế điều chỉnh hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và quy trình công bố thông tin đại chúng, tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông và những vấn đề liên quan đến quản trị công ty cổ phần... Đây là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp được PSI xây dựng dựa trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá, được rất nhiều doanh nghiệp đánh giá cao vì tính chuyên nghiệp và tuân thủ pháp luật.
6. Tư vấn bán đấu giá cổ phần:
    Với phương châm mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, PSI sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong phương án tổ chức bán đấu giá cổ phần theo đúng quy định của pháp luật, mang lại nguồn thặng dư lớn và đảm bảo sự thành công của đợt đấu giá.
7. Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A):
    PSI có đội ngũ chuyên gia được đào tạo cơ bản trong và ngoài nước, và sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia pháp chế giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực M&A, cung cấp các dịch vụ trợ giúp khách hàng trong việc định hướng, xây dựng chiến lược và cách thực hiện các thương vụ.
8. Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông:
    PSI cung cấp cho công ty cổ phần các dịch vụ liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bao gồm cả Đại hội đồng cổ đông thường niên hay bất thường theo đúng quy định của Pháp luật.