Hỗ trợ khách hàng
Yahoo Liên hệ qua Yahoo Messenger
Skype Liên hệ qua Skype
Liên kết
 
Mở/Đóng tài khoản


Mở tài khoản giao dịch chứng khoán:
Quý khách hàng có nhu cầu giao dịch chứng khoán có thể liên hệ mở tài khoản giao dịch tại PSI. Quý khách hàng có thể lựa chọn một trong những phương thức sau:
1. Mở tài khoản tại các quầy giao dịch:
   
Quý khách hàng liên hệ với nhân viên giao dịch để được tư vấn chi tiết.
    • Quý khách hàng mang theo CMND (bản gốc, còn hạn sử dụng) tới các Phòng giao dịch của PSI để ký hợp đồng mở tài khoản.
2. Đăng ký mở tài khoản trực tuyến:
    Quý khách hàng truy cập website http://online.psi.vn vào Mục “Mở Tài khoản Trực Tuyến” và điền đầy đủ các thông tin trên Hồ sơ Mở Tài khoản Giao dịch Chứng khoán.
    Hồ sơ của Quý khách hàng sẽ được gửi đến Trung tâm dịch vụ khách hàng. PSI sẽ liên hệ với Quý khách hàng trong thời gian sớm nhất để hoàn tất các thủ tục còn lại.
3. Mở tài khoản qua điện thoại:
    Quý khách hàng vui lòng gọi tới Trung tâm dịch vụ khách hàng của PSI theo số 1900.55.88.38 hoặc (84-4) 3987 2888 để được tư vấn Đăng ký thông tin cá nhân và hướng dẫn hoàn tất thủ tục mở Tài khoản.
    Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán gồm:
         Quý khách hàng là Cá nhân trong nước:
            - Giấy yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán 02 bản (Tải về).
            - Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán 02 bản (Tải về).
            - Hợp đồng ủy quyền (nếu có) (Tải về).
            - Hợp đồng giao dịch trực truyến (qua điện thoại, internet...) (nếu có) (Tải về).     
            - CMND: 01 bản sao.
         Quý khách hàng là Tổ chức trong nước:
            - Giấy yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán 02 bản (Tải về).
            - Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán 02 bản (Tải về).
            - Hợp đồng ủy quyền (nếu có) (Tải về).
            - Hợp đồng giao dịch Trực truyến (qua điện thoại, internet...) (nếu có) (Tải về).
            - Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập và Điều lệ của doanh nghiệp (nếu có).
            - Quyết định bổ nhiệm những người tham gia điều hành tài khoản và người giao dịch (Giám đốc/Tổng giám đốc, Kế toán trưởng).
            - Bản sao CMND còn hạn sử dụng của những người tham gia điều hành tài khoản và người giao dịch (mang theo bản gốc để đối chiếu).
        Quý khách hàng là Nhà đầu tư nước ngoài:
            Nếu Quý khách hàng chưa có Mã số giao dịch chứng khoán, Quý khách hàng phải hoàn tất thủ tục để xin cấp Mã số giao dịch tại VSD và mở tài khoản giao dịch tại PSI  như sau:           
            Cá nhân:
                - Phiếu thông tin cá nhân bằng tiếng Anh (02 bản).
                - Hộ chiếu  hoặc thẻ ID (2 bản sao hợp lệ).
                - Phiếu lý lịch tư pháp đã được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự (02 bản).
                - Hợp đồng mở tài khoản tại PSI.
                - Giấy yêu cầu mở tài khoản cho Cá nhân nưới ngoài.
            Tổ chức:
                - Giấy đăng ký mã số giao dịch cho Tổ chức nước ngoài (Quý khách hàng ký, đóng dấu).
                - Phiếu thông tin về Người đại diện được ủy quyền của Tổ chức đầu tư nước ngoài (02 bản).
                - Giấy chỉ định Người đại diện trước pháp luật (02 bản).
                - Bản sao hợp lệ Hộ chiếu hoặc thẻ ID của Người đại diện và Người được uỷ quyền (02 bản).
                - Bản sao hợp lệ và Bản dịch giấy phép thành lập công ty hoặc chi nhánh tại Việt Nam (02 bản).
                - Bản sao hợp lệ và Bản dịch giấy phép đăng ký kinh doanh (có công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự) (02 bản).
                - Bản sao hợp lệ Giấy bổ nhiệm Kế toán trưởng (có công chứng) (02 bản).
                - Bản sao Giấy đăng ký mẫu dấu của công ty (nếu có) và Chữ ký mẫu của Người đại diện được ủy quyền (02 bản).
                - Hợp đồng mở tài khoản tại PSI.
                - Giấy yêu cầu mở tài khoản cho Tổ chức nước ngoài.
            Trường hợp Quý khách hàng đã có Mã số giao dịch chứng khoán, Quý khách hàng chỉ cần mở 01 tài khoản để giao dịch và lưu ký chứng khoán tại PSI, Quý khách hàng phải nộp những giấy tờ sau đây để PSI yêu cầu VSD thay đổi thành viên lưu ký chứng khoán cho Quý khách hàng:
                - Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán.
                - Đơn xin thay đổi thành viên lưu ký.
                - Giấy phép đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức).
                - Hộ chiếu/ID (bản công chứng).
            Sau khi nhận được Giấy xác nhận từ VSD về việc thay đổi thành viên lưu ký, Quý khách hàng cần phải đóng tài khoản tại thành viên lưu ký cũ và chuyển số dư chứng khoán (nếu có) về Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí.
            Lưu ý đối với Nhà đầu tư nước ngoài:
                - Mỗi bộ hồ sơ gồm 02 bản, 01 bản Tiếng Việt, 01 bản bằng tiếng nước ngoài.
                - Các tài liệu tiếng nước ngoài quy định phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
                - Các bản sao Tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra Tiếng Việt phải được tổ chức hành nghề công chứng của Việt Nam xác nhận theo quy định của pháp luật về công chứng của Việt Nam.
            Tùy theo điều kiện, Quý khách hàng có thể chọn 01 trong những cách sau để hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu:
            • Thực hiện tại nước bản xứ:
                - Công chứng Phiếu thông tin tại bất cứ điểm công chứng nào.
                - Hợp pháp hóa Phiếu thông tin ở Đại sứ quán Việt Nam đặt tại nước bản xứ.
            • Thực hiện tại Việt Nam:
                - Công chứng ở Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán tại Việt Nam.
                - Hợp pháp hóa tại Sở ngoại vụ - Bộ ngoại giao.

Điều chỉnh thông tin tài khoản giao dịch:
Quý khách hàng có nhu cầu thay đổi thông tin về tài khoản giao dịch xin vui lòng đến các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI để được tư vấn chi tiết.
Hồ sơ gồm:
    Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin (02 bản).
     CMND (bản gốc).
     Giấy giới thiệu hoặc Ủy quyền (nếu là tổ chức).
Nội dung thông tin được phép thay đổi bao gồm:
    • Thay đổi CMND, Ngày cấp, Nơi cấp.
    • Thay đổi Địa chỉ, Số điện thoại, Fax.
    • Thay đổi số Đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức).
    • Thay đổi Người đại diện (đối với tổ chức).
    • Thay đổi Tên và Mẫu dấu công ty (đối với tổ chức).
    • Thay đổi Người ủy quyền và Nội dung ủy quyền.
    • Thay đổi Tên và Mật khẩu truy cập sử dụng giao dịch trực tuyến.
    • Xin cấp lại Thẻ bảo mật.

Đóng tài khoản giao dịch:
Quý khách hàng có nhu cầu đóng tài khoản giao dịch chứng khoán tại PSI xin vui lòng đến các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI để được tư vấn chi tiết.
Hồ sơ gồm:
    Giấy đề nghị tất toán tài khoản (02 bản) (Tải về).
    CMND (bản gốc).
    Giấy giới thiệu hoặc Ủy quyền (nếu là tổ chức).
Trường hợp còn số dư tiền và chứng khoán trên tài khoản:
    • Quý khách hàng mang Hợp đồng mở tài khoản tại công ty chứng khoán chuyển đến (bản gốc hoặc bản có dấu sao y bản chính).
    Đối với số dư tiền mặt: Quý khách hàng tới Quầy ngân hàng để thực hiện rút toàn bộ số dư tiền hiện có trong tài khoản (rút tiền mặt hoặc chuyển khoản).
    Đối với số dư chứng khoán và quyền chờ về: PSI sẽ làm thủ tục chuyển khoản chứng khoán cho Quý khách hàng đến công ty chứng khoán mới.
Kể từ lúc đóng tài khoản, Quý khách hàng không được tiếp tục thực hiện giao dịch chứng khoán tại PSI.
Ghi chú:
    Quý khách hàng chưa được phép đóng tài khoản đối với tài khoản còn quyền chờ về.
    Người được ủy quyền không được thực hiện đóng tài khoản giao dịch chứng khoán.

Ủy quyền giao dịch:
Quý khách hàng có nhu cầu ủy quyền giao dịch chứng khoán tại PSI xin vui lòng liên hệ qua điện thoại hoặc đến trực tiếp các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI để được tư vấn chi tiết.
Hồ sơ bao gồm:
    1. Chủ tài khoản là cá nhân trong nước:
        Giấy CMND bản photo của chủ tài khoản và của người được ủy quyền (còn hạn sử dụng) (mang bản gốc đối chiếu).
        Hợp đồng ủy quyền theo mẫu của PSI:
            - Ủy quyền của cá nhân cho cá nhân (Tải về).
            - Ủy quyền của cá nhân cho PSI (Tải về).
    2. Chủ tài khoản là tổ chức trong nước:
        Giấy giới thiệu của tổ chức cho người đi làm thủ tục kèm CMND của người đi làm thủ tục.
        Hợp đồng ủy quyền có chữ ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức cho người đại diện giao dịch theo mẫu của PSI:
            - Ủy quyền của tổ chức cho cá nhân (Tải về).
            - Ủy quyền của tổ chức cho PSI (Tải về).
            - Giấy CMND bản sao công chứng của người được ủy quyền.
    3. Chủ tài khoản là cá nhân và tổ chức nước ngoài:
        Phiếu thông tin về người đại diện được ủy quyền của tổ chức đầu tư nước ngoài (02 bản), phiếu này được xác nhận bởi Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại hoặc Đại sứ quán nước đó tại Việt Nam.
        02 Giấy chỉ định người đại diện trước pháp luật.
        02 Bản sao hợp lệ Hộ chiếu hoặc thẻ ID của người đại diện và người được uỷ quyền. Trường hợp người đại diện giao dịch là người nước ngoài, tài liệu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
        Lý lịch tư pháp (trường hợp người đại diện giao dịch là người nước ngoài, tài liệu này phải được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự).
        Hợp đồng ủy quyền và các giấy tờ khác kèm theo.