Hỗ trợ khách hàng
Yahoo Liên hệ qua Yahoo Messenger
Skype Liên hệ qua Skype
Liên kết
 
Bảo lãnh phát hành CK


Hiện tại PSI là một trong số ít các công ty chứng khoán có thể cung cấp tất cả các nghiệp vụ chứng khoán, trong đó có nghiệp vụ bảo lãnh phát hành - nghiệp vụ đòi hỏi vốn điều lệ tối thiểu 165 tỉ đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Để đợt phát hành của Doanh nghiệp thành công, PSI cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành và Bảo lãnh phát hành với hai hình thức: Bảo lãnh với cam kết chắc chắn và Bảo lãnh với nỗ lực tối đa.